Gấm Vàng Lyrics

by Dương Minh Ninh

chậm và nhịp nhàng (2/4)

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Gấm vàng một cuốn gấm vàng,
Óng a óng ánh như tóc nàng Quỳnh Tiên.
Nàng Quỳnh Tiên đàn trong động Ðào Nguyên,
Hằng đêm nàng lên múa hát trên miền Thiên Thaị

Tóc quên cài nàng say sưa múa hát,
Gió dẫn đường đưa tóc lạc xuống trần gian.
Người đời cắt tóc dệt gấm vàng,
Dâng lên chin bệ may áo choàng giai nhân.
Gấm ái, gấm ân, gấm của sông Ngân,
Gấm tan nghìn mảnh giai nhân không cườị

Tung gấm lên khơi, tung bướm lên khơi,
Cánh vàng lấp lánh chập chờn rơị
Rơi trên mình cô áo xanh, áo đỏ uốn lả lơi nhịp nhàng.
Bướm đậu trên ngàn, trên ngàn tơ liễu biếc,
Mỹ nhân đưa mắt liếc,
Bướm thẹn cánh rung rinh.

Dương Minh Ninh Lyrics