Ðường Về Miền Bắc Lyrics

by Ðoàn Chuẩn

Chiều nào áo tím nhiều quá
Lòng thấy rộn ràng nhớ nguờị..
Ðường về miền Bắc bao cách xa
Nhìn về đường lối muôn khó khăn
Ðây núi cao, đây suối sâu
Ðây lá hoa, reo như ngàn sương
Ðường về ngập gió tha phương
Tiếc đời gấm hoa ta đành quên
Màu sắc núi rừng .......

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Qua bao rừng núi anh về đây
Nhớ nhau từng phút, yêu từng giâỵ..
Ðường về miền Bắc xa xôị.. rừng núi
Nâng phím tơ lên mấy cung lả lơị..
Ðường về miền Bắc xa xôị.. núị.. rừng (đồi)