Em Không Yêu Anh Lyrics

by Ðỗ Quang

Em không yêu anh em không tin anh .
Dẫu cho anh đã cho em một tình yêụ
Em không có mùa xuân em ,
nên em không có tình yêu ,
vì em luôn mang những nghi ngờ.
Tháng ngày trôi qua nhanh thật nhanh.
Nhốt cuộc đời gian khó vây quanh.
Nên tình yêu ta không còn đẹp như ngày đầụ
Lúc gần nhau anh quen nồng saỵ
Ðể mặn nồng buông theo cánh taỵ
Nên em ra đi vội vã.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh đi theo gió ,anh đi theo mây
Nhờ mây và gió bày tỏ những chân tình.
Mong em hiểu cho anh mong em đừng nghi ngờ
Lòng anh luôn yêu em thiết thạ