Ave Maria Lyrics

by Phạm Duy

Cầu xin Mari[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
-a !
Thấm nhuần một lòng thương chúng ta
Ðoái hoài một đàn con xót xạ
Mến trìu một bàn tay thiết tha của ngườị
Mẹ ôi ! Mà lòng trinh tiết toả ngờị
Người mà tình thiêng muôn đời
Quỳ niệm, một vòng hoa đặt trên thánh giá
Những khi chiều tà.
Xin cầu một kiếp nào
Mối tình xanh mãi mầu, tiếng hát chầu
Ðưa bao duyên lành mới qua cầụ
Hoa trong muôn vườn hát khoe mầu
Người cười trong ánh nắng
Tiếng reo yên lành.
Ðây đó ta cùng nép dưới ban thờ xin cầu lời thương nhaụ
Amen