Anh Chàng Ða Nghi Lyrics

by Vĩnh Tâm

Hôm qua mình xa bé có nhớ anh không?
Anh mong sao thật mau để về thăm em chiều nay,
Mng cho em kẹo thơm với bong bóng xinh xinh,
nhưng anh không gọi phone bất ngờ cho em ngạc nhiên.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khi anh sang nhà em,thấy em đang thật vui, vô tư đang nói say sưa cùng, anh kia là ai,
Quay xe anh về ngay ngó lơ không thèm vô, tim anh sao thoáng nghe buồn, trong anh hờn ghen không thôị

Hình như mình nhớ rõ la nhiêu đây thôi có gi các bạn nghe lại nhé đủ hềt rồi đó mình sợ lộn thôi