Anh Lyrics

by Nguyễn Văn Ðông

Anh nhớ gì không anh, những trai hùng đi giúp non sông
Trên bốn ngàn năm qua, dải sơn hà đôi phen thạch mã
Gỗ đá còn gian lao, tiếng anh hào muôn thuở hơn nhau
Giữa cao trào thế giới dâng mau
Tựa ngàn sóng tuôn bờ đại dương.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh nhớ gì không anh, những anh tài phiêu lãng phương xa
Vui sướng gì đâu anh, chốn quê người vui riêng hạnh phúc
Chim Bắc cành phương Nam, há chi người ơn nghĩa thâm sâu
Lúc cơ cầu ta có bên nhau
Cùng chung một tiếng nói yêu Việt Nam.

Ôi nước mắt dân hời (?)
Thành quách một thời
Tan tành về(?) với đâụ
Sao ta nỡ xa ta
Xẻ đôi sơn hà
Cho Bắc - Nam mình xa cách nhaụ

Anh nhớ gì không anh, giữa thanh bình hay lúc gian nguy
Xin hết lòng chung lo bản dư đồ ông cha nhọc khó
Trên bước đường tương lai, kết tâm đồng một dải non sông
Bắc - Nam cùng dòng giống tinh anh
Trời Ðông một cõi núi sông Việt Nam.

Trời Nam một cõi minh châu trời Ðông.