Giòng Lệ Thương Ðau Lyrics

by Lê Dinh

Vì đâu đôi lứa tình duyên lỡ làng
Ðể rồi thương tiếc một chuyến sang ngang
Tháng năm chồng chất những bâng khuâng
Nhớ thương hình bóng cũ mênh mang
Kỷ niệm làm sao phai tàn ?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình duyên ngang trái nào ai ước gì !
Lòng ôi tê tái giờ có vui chi
Mắt hoen lệ thắm ướt đôi mi
Pháo rơi ngoài ngõ lúc vu quy
Như đưa linh hồn người đị..

Anh ơi! Tình duyên lỡ rồi
Ðành thôi lỗi hẹn, nguyện chờ nhau đến kiếp sau
Người thương nay chẳng sống gần nhau
Cay đắng biết là bao
Lệ hoen má đào !!
Người không thương mến mà sao chồng
Mộng xưa tan vỡ sầu nhớ mênh mông
Ðớn đau phận gái biết hay không?
Nén thương và nhớ bước sang sông
Anh ơi thôi còn gì mong !!!