Anh Không Muốn Nói Lời Từ Biệt Lyrics

by Ngoại Quốc

Ước mong rằng mình mãi gần nhaụ
Phút giây đêm này em nhé đừng quên.
Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp tươị
Nếu mai xa rồi đừng quên người hỡị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ta dìu nhau về trong bến mợ
Trao niềm ái ân trọn đêm naỵ
Dưới trăng thanh kề vai bên nhaụ
Ước mong thời gian đừng trôi maụ

Ước mong rằng mình mãi gần nhaụ
Phút giây đêm này em nhé đừng quên.
Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp tươị
Nếu mai xa rồi đừng quên người hỡị
Tình – mình – còn – mãi - trong - tim... Oh oh

Mai rời xa lòng thêm vấn vương.
Mai rời xa nhớ gì không em?
Vắng xa em còn trong trong anh.
Với bao niềm đau suốt đời con tim.

Ước mong rằng mình mãi gần nhaụ
Phút giây đêm này em nhé đừng quên.
Giữ cho nhau trọn tình mãi đẹp tươị
Nếu mai xa rồi đừng quên người hỡị
Tình – mình – còn – mãi - trong - tim... Oh oh