Anh Ðã Quên Mùa Thu Lyrics

by Tùng Giang

Em đã quên mùa Thu! Em đã quên mùa Thu!
Bây giờ là mùa Thu
Chiều vắng khói sương mù
Hàng cây khô sầu úa ! Hiu hắt đứng trong mưa
Mưa như lệ tình xưa ! Lệ thấm mấy cho vừa!
Lệ vương hoa phượng rũ !
Em có nghe mùa Thu!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thu mang cho tình yêu một thời đã qua!
Thu mang cho người yêu một đời xót xa!
Muà Tthu đã xóa hết cơn mong chờ,
Mùa Thu sẽ cất dấu chân ơ thờ, một người bước đi, lệ tình ướt mi !

Hôm nay trời vào Ðông, tình đã chết trong lòng, niềm cô đơn chợt đến
Em đã quên mùa Thu! Em đã quên mùa Thu!