Ðiều Ngọt Ngào Nhất Lyrics

by Ðỗ Bảo

Có ai đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy
Họ thì thầm với nhau rằng, anh ấy sẽ bỏ rơi tôi
Khi lòng tôi buồn bã, nhưng vẫn đó mùa cây trổ lá
những chạm va, từ lâu người vẫn vô tình với nhau
Chỉ có tôi hiểu, vòng tay ấm áp mỗi khi anh ôm xiết tôi
Chỉ có tôi hiểu, tình yêu mà anh vì tôi đắp xây
Tìm tôi anh đến bên tôi,
những sẻ chia buồn vui, những gì tôi cần anh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có ai, đã nói rằng, tôi không cần cho anh ấy
Họ ngồi về phía chân trời, nhưng gió cứ thoảng qua tôi
Ôi mùa đông giá lạnh, ai cũng thấy mình như mất mát
Vô tình thôi, từ lâu người vẫn vô tình với nhau
Ðể mãi tôi hiểu, lời anh vẫn nói với tôi qua đôi mắt nâu
Ðể mãi tôi hiểu, vì sao từng canh giờ tôi nhớ anh
Những lời gió ngàn phía xa, trả theo gió cuốn lên trời
Tôi gọi anh niềm tin, sẽ chẳng chia niềm tin

Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, vì tất cả tình yêu nơi anh
Chỉ thế thôi, tôi cảm ơn đời
mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời!
Chỉ thế thôi, tôi tin anh ấy, bằng tất cả tình yêu nơi tôi
Chỉ thế thôi, tôi cảm ơn đời
mang anh đến điều ngọt ngào nhất trên đời!