Ða Ða Bay Xa Lyrics

by Thành Công

Ða Ða giờ đã xổ lồng
Ðể cho bến mãi đợi trông con thuyền
Lòng tre ôm hận triền miên
Cây đa gió thổi lạnh buồn bên sông

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em đi anh vẫn đợi mong
Mơ ngày bến cũ cây đa con thuyền
Sông sâu biển thẳm dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người

Lòng son gác ngọc lầu cao
Nhung son gấm lụa nhuộm lòng đa đa
Nơi xưa chim nỡ đành quên
Câu thề năm cũ ... cây đa ghi lòng

Em đi về nơi phương nào
Bên sông anh vẫn đợi chờ

Ða đa giờ đã bay xa
Cây đa còn lại mình ta ...