Em, Người Tình Nhân Tôi Lyrics

by Nghiêu Minh

Em, người tình nhân xưạ
Như bông súng nở.
Ðường mây tóc gộị
Soi cầu ao mưạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em, người tình nhân tôị
Như trăng vời vợị
Trên cành sua đủạ
Làm rối sương rơị

Em, người tình nhân lâụ
Qua đồi thông gọị
Thiên thu và suốị
Soi từng hàng caụ

Em, người tình nhân đơn.
Sân trường phượng nở.
Phong thư chờ đợị
Chuyến đò hoàng hôn.

Em, người tình nhân theọ
Con đường vàng lúạ
Em bà ba lụạ
Mang trăng xuống đèọ

Em, người tình nhân tôị
Trăm năm lời ngỏ.
Tinh cầu đây đó.
Nợ nần chung đôi