Gọi Người Ðã Trăm Năm Lyrics

by Hà Lan Phương

Tôi về theo quá khứ
Ðã mấy mùa thu qua
Tôi tìm trong tiếng hát
Những nốt buồn chia xa

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Từng ngày mưa thiết tha
Rơi trên vùng ký ức
Từng đêm dài thao thức
Chờ mãi một vầng trăng

Còn vọng tiếng chuông ngân
Ru tình xanh ngọn cỏ
Còn một trời đầy gió
Giữa muôn trùng cách ngăn

Gọi người mãi xa xăm
Tôi tìm tôi chiếc bóng
Ôi đời cơn biển động
Gọi người đã trăm năm