Gánh Thơ Lyrics

by Hà Lan Phương

Người gánh thơ đi bán
Thơ gặp buổi thất thời
Ðời mộng mơ kiệt cạn
Thơ nằm vạ chợ trời

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chữ co ro buồn bã
Vần nhăn nhúm guộc gầy
Chẳng ai buồn mặc cả
Thơ ngậm lòng đắng cay

Mặc khản lời mời mọc
Kẻ qua vẫn hững hờ
Bỏ thơ nằm heo hóc
Ðời mãi mê cuộc cờ

Chợ thơ chừ vắng ngắt
Người gánh thơ đâu rồi ?
Qua đường thơ, trầm mặc...
Chỉ còn riêng mình tôị