Ru Con Lyrics

by Dân Ca Nam Bộ

Ngồi buồn khuấy nước trong sân
Nước xao trắng lặng
Con ơi mẹ nhớ đến cha con
Mẹ buồn ôi là buồn

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mẹ ru ơ con
Ông phụ tình ơ phàng là duyên chi ơ
Bây hỡi chàng là chàng
Ôi hỡi chồng là chồng

Ôi chi bạc là bạc lắm chồng
Chi tệ là tệ bấy chồng
Hãy nín nín đi con con
Hãy ngủ ngủ đi con con

Con ời con hỡi
Con hỡi hới hời con
Ru con hời hỡi con
Ru con hời hỡi con

Gió mùa Ðông phòng không lạnh lẽo
Cảm thương chàng
Thiếp cảm thương chàng
Thất thiểu ruột gan

Hỡi chàng là chàng ôi
Hỡi chồng là chồng ôi
Chi bạc là bạc lắm chồng
Chi tệ là tệ bấy chồng

Hãy nín nín đi con con
Hãy ngủ là ngủ đi con con
Con hời con hỡi
Con hỡi hới hời con

Ru con hời hỡi con
Ru con hời hỡi con

Dân Ca Nam Bộ Lyrics