Ánh Ðèn Sân Khấu - Ánh Ðèn Mầu Lyrics

by Chaplin, Charlie

Ðời nghệ sĩ giang hồ
Sống mỗi đêm vì ánh đèn.
Ðèn vụt tắt đi rồi
Phấn son kia cũng phai mầụ
Ðời mình sẽ đi vào
Chốn tối tăm và u sầu bơ vợ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðiệp khúc:

Là giun dế nhỏ bé
Trong bụi cỏ laụ
Mà đi mơ tình lớn
Yêu vòm trăng saọ
Là con sâu nằm kín ở trong tổ kia mà ước giang hồ.
Là ta mỗi đêm
Ðàn sâu khấu soi
Một kiếp u hoàị
Là nghệ sĩ nghèo khó
Yêu nàng minh tinh.
Từng đêm mơ được chết
Trong vòng tay xinh,
Ðược là ngư phủ với giọng hát Trương Chị
Ðược ôm lấy vai
Mỵ Nương thắm tươi suốt đờị