Em có thật buồn không? Lyrics

by Hà Dũng

Sao lòng đâ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
`y thương cảm
Em có rất vui không?
Sao hào phóng tình yêủ
Khi xưa em nói yêu tôi, l
à em buồn hay vui thế?
Khi xưa tôi cũng yêu em,
nhưng chỉ dám yêu thầm.
Kỷ niệm xưa thật vuị
Xao xuyến hoài nỗi nhớ.
Nhớ những lúc trống vắng cô đơn,
giấu nỗi buồn tôi không dám nói với em.
Và nhớ những lúc tôi đã hôn lên,
lời em nói rằng em đã yêu tôị.. đã yêu tôi thật lòng