Bâng Khuâng Lyrics

by Võ Thiện Thanh

Gió con gió chiều nay thổi lùa qua khóm cây,
mảnh sân trước nhà lá khô rơi đầy,
ngước lên phía trời cao
Ôi mảnh trăng héo hon,
chẳng hiểu vì sao khiến em cứ buâng khuâng hoài
Em nhớ anh...em nhớ...nhớ anh...em nhớ anh
Nắng con nắng chiều nay đang rọi qua phố cây,
mảnh sân trước nhà bóng in lan đầy,
ngó ra phía trời xa ôi đàn chim vỗ cánh bay về nơi xa đó,
khiến em cứ buâng khuâng hoàị..
Em nhớ anh...em nhớ... anh hoàị..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]