Bài Không Tên Số 33 Lyrics

by Vũ Thành An

[ 4/4 - Am - Moderato ]

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Từ lúc đó.. lung linh một thoáng hy vọng
Từ lúc đó.. lâng lâng rạng rỡ tâm hồn
Từ lúc đó.. không gian mông mênh chìm xuống
Ðược gói trọn.. khép kín trên đôi mi em

Từ lúc đó.. anh thương lời nói ân cần
Từ lúc đó.. anh thương cuộc sống âm thầm
Từ lúc đó.. anh thương hai vai nặng trĩu
Hạnh phúc hồng.. anh vẽ trên đôi mi em

Ta của nhaụ. kiếp nào đã của nhau
Gặp gỡ đâỵ. cùng nhau dắt nhau về
Về chốn xưạ. hôm nào ta đã rời xa
Chốn không gian cao rộng.. nhà ta

Rồi mãi mãị. ta bay cùng với sao trời
Rồi mãi mãị. ta vui cùng gió cao vời
Rồi mãi thôị. không còn xa rời nữa
Giữa không gian muôn thuở.. tự do