Ðừng Nói Ðã Quên Lyrics

by Ngoại Quốc

Người ngồi vào bàn rồi cầm dao khắc mấy câu
Cuộc tình này còn dài còn lưu mãi
Sẽ còn mãi nhớ nhau, còn tới mai sau
Còn mãi mãi mãi với nhau, với nhau
Còn lưu luyến muôn đời sau này nhớ nhau

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
CHORUS

Xin anh thôi nói : đã quên rồi
Chót đã quý mến, đã chót yêu em
Mà giờ này người nói : đã quên rồi
Thì còn đường nào mà sống đâỷ
Ðời nhung nhớ


Ngày nào gặp mình, người thường cầm tay nói : bé ơi
Vậy mà giờ này, người rằng : người quên mất
Chẳnng nhớ tới tên, người hỡi biết không?
Ðã chót yêu mến anh
Tưởng anh cũng yêu em luôn và nhớ em

CHORUS

Người đời thường thường là hay rất khác nhau
Một người nồng nàn và một người băng giá
Vẫn nhớ tới anh
Vẫn nhớ mốt duyên
Thì cố gắng đến với nhau chút thôi
Ðể mãi mãi yêu và còn nhớ nhaụ..