Một Lần Lỡ Yêu Lyrics

by Unknown

Một lần lỡ Yêu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Một lần đã lỡ bước chân vào chón giấc mơ tình ái
Một lần đã lỡ bước chân vào chón những câu chuyện buồn
Một lần như nát tan, một lần thêm trái ngan
Một lần chia cách trái tim đau thật lâu

Một ngày mong nhớ tưỡng như trọn kiềp sà? không gập nữa
Một ngày thương nhớ tưỡng như trọn kiếp sà? luôn mong chờ
Một ngày ta tái tê, một ngày ta ngũ mê
Một ngày đau xót trái tim thêm ê chề

Hãy nói với chính mình, ta chót khi nào còn mãi mê tình yêu
Hãy nói với chính lòng, ta chót khi nào còn yêu đương nòng thắm
Ðã biết trái cắm xin đừng cấn thêm mặn đắng
Ðã biết nói dối xin đừng nói câu từ chối

Ðã biết nước mắt
Ðã biết khóc ngắt
Ðã biết những đớn đau xót xa

Một lần đã lỡ bước chân vào chón ái ân lừa dối
Một lần đã lỡ bước chân vào chón giấc mơ thiên đường

Một lần thêm vỡ tan
Một lần thêm trái ngan
Một lần ta bước trái tim ta thêm buồn