Ðời Phiêu Bạt Lyrics

by Mười Phú

1 -) Thân ...[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
(xang) gian nan (xự)
2-) Phiêu bạt (p) trên đường gió sương (L)
3-) (-) ... ...(-) bỏ 2 nhịp
4-) Kiếp phong trần (xề) đã lỡ phải vương (L)
5-) Gặp bao (-) cảnh đoạn trường (cồng)
6-) Ðau khổ (-) giữa bước đường (-) cồng)
7-) Ðường là (hò) muôn nẻo chông gai (cồng)
8-) Ði sâu vào (xang) mới biết đắng cay (xang)
9-) Trời dành (hò) riêng cho những ai (cồng)
10-) Thích yêu đời (xang) dễ bị đắm say (xang)

Mười Phú Lyrics