Giây Phút Tạ Từ Lyrics

by Trần Thiện Thanh

một chiều phai nắng
khi tình vừa chớm
xếp áo thư sinh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
tuổi đang còn xanh
và khi tình x còn chớm cho ước vọng phôi pha

cầu xin ngọc ngà tương lai

Xin chớ hỏi lòng nhau nhé anh

Tôi vội bước ra sân trường
Không quay nhìn đôi mắt thoáng rưng rưng lệ buồn