Bài Ca Học Trò Lyrics

by Phan Ni Tấn

Kính thưa thầy đây bài chính tả của con
Bài chính tả viết về nước Mỹ .
Con viết hai lần sai chữ "America"
Con viết hai lần sai chữ "communist"
Con viết hai lần sai chữ "liberty".
Làm sao được, làm sao được bởi anh con vừa chết .

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Kính thưa thầy đây bài luận triết của con .
Một căn nhà và một trái phá;
Một đám cưới hồng bên cạnh một đám ma;
Một kiếp sống tàn dưới biển người no ấm;
Ôi tiếng hát nào bên lệ em tuôn mau,
Làm sao thuộc bài con học, để vinh thân đời sau .

Kính thưa thầy đây là bài toán của con .
Những đường cong đường thẳng đều có gài mìn .
Ðường trong thành phố có bạn, có Mỹ, có con gái, học trò .
Ðường vào rừng có hầm hố cá nhân
Ðường vào đời có xương máu căm hờn .