Gió Mùa Về Lyrics

by Lê Minh Sơn

Gió mùa đông bắc về
Ðèn trên phố mờ sương lạnh
Con chim trên cây không hót
Em ngồi em chải tóc
Tay em lạnh,
Môi em lạnh,
Sao chẳng có anh?
Bông hoa hồng
Ai mang tặng?
Sao chẳng thấy anh?
Tiếng chuông chùa xa
Vỡ trong chiều hoang vắng
Kìa tiếng rao của ai
Xé tan màn đêm rét mướt

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Gió mùa về, gió mùa về...
Gió mùa về, gió mùa về...