Ai Ðưa Em Về Lyrics

by Nguyễn Ánh 9

1.
Ðêm nay ai đưa em về
Ðường khuya sao trời lấp lánh
Ðêm nay ai đưa em về
Mắt em sao chiếu long lanh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm nay khi em đi rồi
Ðường khuya riêng một mình tôi
Ðêm nay khi em đi rồi
Tôi về đếm bước lẻ loi

Ðiệp khúc:

Người yêu ơi trong tình muộn
Người yêu ơi trong tình buồn
Trọn tình yêu ta đã cho nhau
Hãy quên niềm đau

Thời gian ơi xin dừng lại
Thời gian ơi xin dừng lại
Cho đôi tình nhân
Yêu trong muộn màng
Ðừng khóc ly tan

2.
Ðêm mai ai đưa em về
Mình em trên hè phố vắng
Ðêm mai ai đưa em về
Mắt em lệ ướt long lanh

Ðêm mai không ai đưa về
Người ơi xin đừng hờn dỗi
Ðêm nay cô đơn đi về
Xin người hãy nhớ tình tôi

Nguyễn Ánh 9 Lyrics