Em Ở Bên Kia Xa Thật Xa Lyrics

by Lê Mạnh Trùy

Gửi một người em -

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Em ở bên kia xa thật xa
Ngồi đây chị nhớ tháng ngày qua
Tương tư vạt nắng mùa hạ cũ
Ảo trắng anh chờ trên sân ga

Em ở bên kia xa thật xa
Mưa rơi như giọt nước mắt ngà
Khóc tình đứt đoạn đời chia cách
Thương sóng vỗ bờ vọng thiết tha

Em ở bên kia xa thật xa
Làm sao níu được giải Ngân Hà
Paris nắng lạ mùa bảo rớt
Tình chị trao anh vẫn ngọc ngà

Em ở bên kia xa thật xa
Chị ngổi trang điểm mộng phôi pha
Trùng dương biển rộng chừng ngắn lải
Văng vẳng đâu đây một âm ba

Em ở bên kia xa thật xa
Mơ ai ôm cả bóng chiều tà
Nơi đây gió động hồn phiêu lãng
Chị của em chừ giấc Nam Kha