Em, Êm Và Ðêm Lyrics

by Quốc Bảo

Còn tóc sán[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
g trong chiều tàn
Còn bóng dáng em nhẹ nhàng
Còn chút mây soi hồ xanh
Còn chút duyên với anh
Giữ nhau một ngày cố giữ nhau thật dài
Anh có em cơn buồn tan và vui đã sang
Thì đã có nhau nhẹ nhàng
Thì cố giữ không vội vàng
Thì với anh em là bông là gối êm ngát hương
Gối lên ngực mềm vứt hết tâm buồn phiền
Anh có em ta của nhau hòa tan với nhau
Này em ơ này đêm ơ này êm
Em là êm trong lòng anh
Này yêu ta vừa yêu
Ơ này êm ơ này đêm thật xanh
Cất lấy đêm bềnh bồng và cất lấy tim đỏ hồng
Là đã yêu thêm ngày mai
Tính ướp cho ngất ngây
Chắt ly rượu đầy chới với bên tình này
Ta có nhau ta của nhau
Tình yêu sẽ lâu
Còn tóc sáng trong chiều tàn
Còn bóng dáng em nhẹ nhàng
Còn chút mây soi hồ xanh.