Ăn Ở Trong Rừng Lyrics

by Quan Họ Bắc Ninh

Ăn ở í ơ ơ ơ ờ mãi là mãi có trong à rừng là ba í i bốn năm i ị ăn ở í ơ ơ ơ ờ mãi là mãi có trong rừng là cái chốn í i trong rừng ì hì. Chim kêu là ới à a là kêu, con vượn hót í i i rằng ối hự ơi hừ hừ hợi hư la ới hợi hư ư hự Nửa mừng, nửa lệ, nửa lo mấy chót sa chân i i ôi hự rằng hự hôi ự hừ chân ố là sa chân, em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò. Chót í sa chân i i ôi hự rằng hự hôi hự ư hừ chân ố là sa chân em nhỡ bước là bước xuống có mạn à đò. Sông sâu là ới à a là sâu con sào ngắn í i i i rằng ối hừ ư hừ ối hừ hừ hội hư la ối hội hư i hi , khôn í dò là khôn dò tới í nơi chứ gió hiu hiu i hi ôi hự rằng hự hối hự ư hừ hiu ôi là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiềụ Gió hiu hiu i i hôi hự rằng hự hôi hự ư hừ hiu ố là hiu hiu cơn gió thổi là hây hẩy lúc a về chiềụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Một ư hự đàn là đàn chim con nhạn trắng i hi i hi rằng ới hự ư ối hự là hội hư là ơi hợi hư ư hư, dập dìu là bay lượn trên í non chứ đêm đông sương ối hự rằng hự ối hự ư hừ đêm í là đông sương tai em nghe con vượn nó kia à còn à năn nỉ à đương ư hự du con i hị Chứ đêm đông sương ối hự rằng hự hối hự ư hừ đêm là đông sương tai em nghe con vượn nó kia à còn là năn nỉ à đương ư hự du con i hi tai í nghe là trên ngàn ...tiếng vượn hứ là... đương ư hự du ụ..ụ.. con....