Giọt Mưa Ðêm Lyrics

by Tô Thanh Sơn

Một đêm mu[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*a gió bay tơi bời
Buồn cô đơn nhớ ai xa vời
Mây ngăn cách nẻo trời hai ngả
Ðường không gian một cánh chim bay
Ngàn giọt mưa cuốn theo cơn sầu
Người bên sông kẻ bên giang đầu
Ôi xa cách ngàn trùng xa cách
Còn tìm đâu người cũ năm nào

Giấc mơ hoa ngày ấy
Vỡ tan như bọt mưa
Tháng năm không còn nữa
Dấu chân trên đường xưa
Trái yêu thương ngọt đắng
Trót ăn sâu vào tim
Lỡ yêu một hình bóng
Nỗi thương mang niềm vương

Giọt mưa đêm vẫn rơi rơi hoài
Ngõ hồn hoang vắng thêm lạc loài
Nghe thao thức từng giờ thao thức
Gọi cơn đau để nhớ thương nhau