Ai Cũng Yêu Chú Mèo Lyrics

by Kim Hữu

Nhà em co` con mèo
Chu` mèo kêu meo meo
Mă`t tròn trong như nươ`c
Ai cũng yêu chu` mèo !

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhà em co` con mèo
Chu` mèo kêu meo meo
Ðuôi vờn như tai mu`a
Ai cũng yêu chu` mèo !