Ánh Trăng Hòa Bình Lyrics

by Hồ Bắc

Bóng trăng tròn lướt qua rặng tre
Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê
Trăng trăng thanh sáng ngời, em hát cười
Trăng trông em đang múa hát, trăng cũng cười

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khắp thôn làng tiếng chiêng lừng vang
Em múa hát rước đèn dưới trăng
Trăng ơi trăng sáng ngời, soi khắp trời
Cho đêm nay em múa hát ca vang núi đồi

Ðón hòa bình núi sông đẹp tươi
Trăng chiếu sáng ánh vàng khắp nơi
Trăng xinh xinh sáng ngời, em hát cười
Yêu quê hương đất nước hát ca vang trời !