Bác Ðưa Thư Vui Tính Lyrics

by Hoàng Lan

Kính coong ki[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
'nh coong
Bác đưa thư đang tới nhà em
Xe đạp kêu kính kính coong
Thấy chiếc xe em chạy lon ton
Cầm lấy thư nói cảm ơn
"Này em bé ngoan cầm ngay lá thư đưa mau lên cho bố nhé"
Kính coong kính coong
Bác đưa thư đi rồi !