Ðừng Buồn Nữa Tôi Ơi Lyrics

by Vũ Vĩnh Phúc

Buồn theo làn mây trôị
Người yêu giờ đã xa rồi .
Thềm ga đầy hoa rơi .
Mình tôi sầu chơi vơị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ngày xưa mình bên nhaụ
Vầng trăng soi sáng trên đầu .
Tựa vai , kề môi … yêu .
Cùng phiêu lãng theo mây chiềụ

Giờ mình tôi đón gió đông sang , tình duyên chúng ta lỡ làng , hồn tôi chết theo thời gian. Ngàn vì sao trên cao chiếu sáng , bên hiên ánh trăng rơi vàng để tôi đắm trong mơ màng . Ðâu đây cánh chim bay tìm đàn réo , Người yêu hỡi xa em tôi nhớ nhiều . Xa xa bóng trăng soi đôi bờ liễu , buồn theo cánh hoa rơi rụng tiêu điềụ

Nhìn mây hồn chơi vơi
Tình yêu theo cánh chim trời .
Người yêu giờ xa tôi .
Ðể hoa buồn hoa rơị

Kìa trăng vàng lên khơi
Ngồi mơ đến dáng ai cườị
Buồn chi mà lệ rơị
Ðừng buồn nữa tôi ơi !