Em, Gió Và Mây Lyrics

by Phạm Anh Dũng

Thả tình theo gió núi
Núi cúi đầu thầm lặng
Thả tình theo gió biển
Rì rào sóng đại dương

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thả tình lên cao vút
Mong bắt nàng mây trắng
Cùng nàng dệt cõi mơ
Trong vũ trụ trời xanh

Tình yêu như gió thoảng
Tình yêu như bóng mây
Làm sao giữ lại được
bóng mây hay cơn gió ?

Ðuổi theo cơn gió sớm
Bắt được ngọn gió trưa
Ðuổi theo cơn gió chiều
Mặc gió cuốn hồn ta

Gió mây vẫn còn đó
Gió mây cho cuộc tình
Gió mây của muôn kiếp
Có bao giờ gặp nhau ?