Ðêm Việt Nam Lyrics

by Hà Thúc Sinh

Ðêm thế gi[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ới đang dồn một lần
Trên đất nước tôi gọi Việt Nam
Ðêm bát ngát những khu trại giam
Ðời thênh thang thu hẹp dần dần
Ðêm em bé lên mười cũng gần
Anh chiến sĩ gốc biệt động quân
Ðêm thiếu nữ áo đơn tạm thu
Ngồi kề vai gái giang hồ lo
Ðêm đấu tố, và thủ tiêu
Ðêm săn bắt cho đầy chỉ tiêu
Người chết nhanh, người phát điên
Ðêm cáo chung tự do nhân quyền
Ðêm nhức buốt phang bằng chầy vồ
Vang tiếng thét sau cùng "Tự do"
Ðêm có tiếng súng sau trại giam
Người tù binh chết bên bìa rừng
Ðêm thế giới đang dồn một lần
Trên miếng đất đã thừa