Ai Ngoài Cánh Cửa Lyrics

by Trịnh Công Sơn

Em nhảy linh tinh. Em nhảy một mình.
Ai ngoài cánh cửạ À gió đi quạ
Ai ngoài cánh cửạ À nắng đi quạ
Ai ngoài cánh cửa, à mẹ mới về.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
( repeat )