Giữ Trọn Tình Quê Lyrics

by Văn Cao


Hò lơị..
Xin gửi về Nam tấm lòng vàng đã thủy chung này
Là thủy chung này nguyện giữa trọn tình quê
Nhớ khi tết tóc chung tề có ta thì có bạn,
là ta đi với bạn tình quê cho vẹn tròn

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nắm đất còn ghi tấm lòng vàng đã dấu tay người
Còn in trọn tình quê
Nhớ khi trăng sáng bay về có ta thì có bạn
là ta đi với bạn tình quê cho mặn nồng