Ðôi Bờ Sông Quê Lyrics

by An Thuyên

Chiều rồi,[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
rơi xuống dòng sông
Mặt trời rực đỏ với mây hồng trôi theo
Thuyền nan với một mái chèo
Trở về bên ấy, trông theo, trông theo em về
Sông cong, cong cả con đê
Ngô xanh, xanh cả bốn bề xóm trên
Bao giờ, bao giờ cầu nối hai bên
Ðón dâu khỏi phải đi thuyền, đi thuyền qua sông ...
Bồng bềnh, bồng bềnh như sóng trong lòng
Chiếc thuyền ai đã chìm trong, chìm trong sương chiều ...