Ánh Trăng Lyrics

by Ðặng Hữu Phúc

Phía bên kia vươÌ€n ô cửa nhỏ chong đeÌ€n vaÌ€ng rất khuya
Phía bên kia vươÌ€n mấy để ngỏ con đươÌ€ng vaÌ€o giấc mơ
Tôi mơ môÌ£t haÌ€ng mi daÌ€y bên trang sách đêm
Tôi mơ môÌ£t laÌ€n mây buôÌ€n trong đôi mắt em
VaÌ€ tôi mơ môÌ£t tiÌ€nh yêu sẽ tới trên lối trăng quen bên kia vươÌ€n

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Phía bên kia vươÌ€n đêm thủ thỉ như lơÌ€i tưÌ€ đất sâu
Phía bên kia vươÌ€n hoa lả tả rơi tưÌ€ng chuÌ€m khát khao
Em nghe môÌ£t vuÌ€ng mây đâÌ€y cây xao xuyến ru
Em nghe môÌ£t loaÌ€i ve thâÌ€m khi mưa thoáng qua
VaÌ€ em nghe môÌ£t niêÌ€m thương nỗi nhớ
Trong cánh chim khuya vaÌ€ ánh trăng xô bơÌ€