Ðừng Dỗ Lyrics

by Quỳnh Hợp

Ngày mai tôi[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
khóc em đừng dỗ.
Ðừng dỗ khi tôi nước mắt rơi
Cơn mưa sẽ tạnh khi trời hửng
Ðừng nói em ơi chỉ nửa lời
Ðể tim tôi khóc cho nức nở
Cái nhìn sau mắt nước trong veo
Ðừng lau chi nữa cho thêm xót
Tốt nhất là em cứ khóc theo
Rồi khi tôi nín
Ðừng tưởng là em đã dỗ tôi
Dỗ tôi sao được
Tôi nín vì em khóc đó thôi