Giao Thông Lyrics

by Unknown

Trên sân tru[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*ờng, chúng em chơi giao thông
Ði vòng quanh qua ngã tư đường phố
Ðèn bật lên, màu đỏ thì em dừng lại
Ðèn bật lên, màu xanh em nhanh qua đường