Anh Em Ta Về Lyrics

by Unknown

Anh em ta về cùng nhau ta xum họp này
Một - hai - ba - bốn - năm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này
Năm - bốn - ba - hai - một

Một - đều chân bước nhé!
Hai - quay nhìn nhau đi!
Ba - cầm tay chắc nhé
Không muốn ai chia lìa!
Bốn - nhớ rằng: chúng ta bốn biển anh em một nhà!
Năm - nhớ mãi tình này trong câu ca