Áo Tím Ngày Xưa Lyrics

by Lan Ðài

Thơ ấu đi vào trong giấc mợ Yêu mến xưa tìm lên trang thơ
Lòng vẫn nhớ một mùa thu xưạ Một mùa thu dệt nhiều mộng mơ
Tôi đã yêu đã thương đã nhớ.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giữa lúc thu về trên lối đị Lưu luyến sân trường hoa thu rơi
Tà áo tím dịu dàng bên tôị Và tình yêu nhẹ nhàng thầm khơi
Ðâu có nghe mùa thu đã rơị

Tôi vẫn mong dù năm tháng dàị Hoa tím đem cài lên tóc aị
Cho trọn màu tím tôi yêụ Trọn màu hoa tím năm xưa
Và màu áo tím ngây thợ

Tôi vẫn đi vào trong giấc mợ Nên mỗi khi lòng nghe bơ vơ
Màu áo tím hiện về bên tôị Kỷ niệm xưa gợi lại buồn vui
Thương nhớ ai hoài thương nhớ aị

Tôi vẫn mong dù năm tháng dàị Hoa tím đem cài lên tóc aị
Cho trọn màu nhớ không phaị Dù đường đời lắm chông gai
Và ngày tháng trĩu đôi vaị

Tôi vẫn đi vào trong giấc mợ Xao xuyến cung đàn vương vương tơ
Màu áo tím ngày nào xa xôị Còn in mãi màu đời đẹp tươi
Khi cánh hoa phượng theo lá rơị