Dối Trá Cho Nhau Lyrics

by Trương Lê Sơn

Thà rằng mi[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
`nh chia tay nhau thà rằng em mau
sót xa còn ơn ở bên anh để nghe rối lừa,
thà rằng tình ta xa cách thà rằng mình em lẻ loị
Ðể anh được bên người yêu mới, một mình
ngồi ôm chiếc bóng lạc loài bơ
vơ chốn đây còn đâu nữa yêu thương xua tan giá
băng mà nào người đâu hay biết cuộc tình này em đớn
đai khi anh cùng ai bước chung đường .
rối trá cho nhau được gi dẫu có yêu
thương bằng lời, phút cuối chia ly con lại cho
ta chỉ là đớn đau anh hỡi rối chá cho nhau được
gì chỉ có yêu thương thật lòng mãi mãi bên nhau
chọn lời thề ước ta trao hôm nàọ...