Em Cứ Ði Con Ðường Của Em Lyrics

by Nguyễn Kha Thi

Ðã như 1 giấc mơ,cuốn ta vào đắng caỵ
Ngày nào em nói sẽ yêu dài lâu,
Giờ thì hạnh phúc đã chìm sâu em hỡị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ngày tháng cứ cuốn ta vào nỗi đau,
Và ngày tháng cũng xoá tan mọi nỗi đaụ
Ngày nào chung đôi, giờ thì 2 lối, đường em em bước.

Ðừng cố níu kéo ta vào giấc mơ,
Người đừng cố níu kéo ta vào đắng caỵ
Giờ đành chia tay, em cứ đi con đường của em.

ÐK:
Thôi thì em ra đi mình tôi ôm đớn đau,
Em về đi thôi ko còn chi lưu luyến.
Tôi sẽ chọn lối đi cho mình,
Cầu mong em đừng đến thêm ưu phiền.
Ngày wa mau,đêm xuống dần,em về đị