Cơn Gió Lạ Lyrics

by Phạm Anh Dũng

Em ươm gió lạ thổi đêm đông
Rót chén tương giao giọt ấm nồng
Hồi sinh nguồn gió rừng hoang sống
Lay chuyển đồi thông, thức núi sông

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em từ định kiếp áo hoang sơ
Nương gót chân thơ ánh nguyệt mờ
Một hôm bẻ khoá anh tìm nhớ
Theo gió trôi về nơi đỉnh mơ

Gió thổi sông đời men bách hương
Ðuổi bắt giăng vây khách dặm trường
Trải trong đêm vắng vàng âm hưởng
Em có nghe lời van gió sương?

Ta mở cửa hồng đón khai nguyên
Gió kéo trôi đi chuổi muộn phiền
Người ơi trong chút duyên vận chuyễn
Xin gió trao dùm ta nỗi riêng