Anh Không Muốn Ra Ði Lyrics

by Unknown

Em hay trách móc vu vơ
Anh cho em nổi mong chờ...
Và roì chợt buóc đén khi le loi
Yeu em như thé saọ..
Khong như sao khuất traọ..
Ben em hom nay, mà mai trón nao

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Sao ta ko hieu cho nhaụ..
Anh yeu em vút vô bờ
Ðợi chờ là bóng tháy như cút coi
Ben em, anh rát vuị..
Chia tay tháy ngạm nguì

Ra đi, anh luu luyen hình bong em mà thoi
Dù bàn chan anh buóc....Mà hồn sao chẵng roì
Ðoì anh vui nơi áỵ.Sóng ben em qua kiép nguoì
Hay tin anh mọt làn..thé gian kia muon trùng
Và roì trong duyen kiép....se trong đoì ta có đôị..