Em Tôi Lyrics

by Dương Cầm

Ðêm qua tôi nằm mơ
Em tôi không bàn tay
Cầm bút vẽ tranh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm qua tôi nằm mơ
Em tôi không bàn chân
Ðứng dậy bước đị

Ði lanh quanh trong công viên xanh
Vẽ bức tranh ngày nắng sớm maị

Em tôi bao ngày qua
Không đi như người ta
Mà vẫn cứ vuị

Em tôi bao ngày qua
Không xin tươi bằng ai
Mà vẫn khát khaọ

Ði ngang qua phố phường đông vui
Vẽ ước mơ nhỏ nhoi thế thôị

[ÐK:]
Một ngày đầy nắng, cất tiếng hát chứa chan tin yêu
Một ngày đầy gió, chấp cánh những ước mơ bay xa
Trọn cuộc đời nhé hãy sống với khát khao con tim
Trọn một ngày mới mang cho em ngập tràn hạnh phúc.