Dây Ðủng Ðỉnh Buồn Lyrics

by Sơn Hạ

Em đi theo chồng xa thôn làng cách biệt dòng sông.
Em đi theo chồng anh nơi này mòn mỏi đợi trông.
Như dây đủng đỉnh nuôi trái tình bào tháng ngày quạ
Tình đã trọng xanh rồi người nỡ đem đi hái cho đành.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ai xuôi chỉ mình ôm nỗi buồn cho người ta vuị
Ai xuôi chỉ mình xây duyên tình giờ đây lẻ loị
Nhìn con nước chảy theo con thuyền lạc bến đời nhaụ
Lời ước hẹn xưa giờ thì cũng xa xa cuối chân trờị

ÐK:
Ðau thương thui thủi đêm trương, gió lạnh từng đêm lẻ bóng đơn côị
Buồn miên man thầm trách cho đời lơ lửng chi rồi bỏ bạn mình ên.
Yêu thương xin trả cho người nuốt lệ nhìn theo đám cưới người tạ
Ðể bên đây đủng đỉnh u buồn, sao mang ân tình trao tặng người tạ